Novice in dogodki

ENEKOM redno predstavlja svoje dosežke na pomembnih konferencah in dogodkih v Sloveniji in tujini, kakor tudi ENEKOMovi strokovnjaki izobražujejo v okviru univerzitetnih in drugih strokovnih usposabljanj. Glavni dogodek, ki ga v družbi ENEKOM za naše partnerje organiziramo že od leta 2006, je redna letna konferenca o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije.

25. julij 2018 - Pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v juliju 2018 pridobilo certifikat za sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015, in sicer z nazivom »Celostna podpora sistemom upravljanja z energijo«. Certifikat podeljuje Slovenski institut za kakovost in meroslovje. Standard ISO 9001:2015 upošteva načela vodenja kakovosti, ki jih uporabljajo v svetu uspešne organizacije, in je povzetek dobre poslovne prakse. Osredotočen je predvsem na učinkovitost sistema vodenja pri izpolnjenju zahtev odjemalcev. 
 
 
 
 

20. junij 2018 - Mednarodna konferenca v sklopu dogodka "Energa 2018"

V sredo, 20. junija 2018 je v Sarajevu potekala mednarodna konferenca v sklopu sejma »ENERGA 2018«. Dogodka seje kot predavatelj in gost okrogle mize udeležil tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja Enekom, d.o.o., ki je predstavil dobre prakse in izkušnje na področju energetske učinkovitosti v industriji EU. Poleg tega so bili na konferenci predstavljeni pravni okviri, smernice in prihodnje obveznosti na področju ravnanja z obnovljivimi viri ter primeri dobre prakse na tem področju v Bosni in Hercegovini. V sklopu konference je bil predvsem izpostavljen pomen smotrne rabe energije in povečanja energetske učinkovitosti v industriji, in sicer skladno z ustreznimi zakonodajnimi usmeritvami. 

 

1. februar 2018 - Energetska učinkovitost v domovih za starejše

Podjetje Enekom d.o.o. je v času med oktobrom in decembrom 2017 v domovih za starejše izvajalo izobraževanja s področja učinkovite rabe energije. Izobraževanja so potekala v 25 domovih za starejše, ki so tudi sicer vključeni v energetski menedžment na nivoju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Osnovni namen izvedenih izobraževanj je bil predvsem vzpostavitev procesov za organizacijsko ukrepanje ter učinkovito investiranje na področju URE in OVE, pri tem pa v posamezne procese aktivno vključiti celotno strukturo zaposlenih. Poleg tega so bila izobraževanja izvedena z namenom nadgradnje znanja in povečanja zavedanja pomena ustreznega ravnanja z energijo ter s širokim metodološkim pristopom vplivati na razmišljanje in ravnanje vseh zaposlenih.


Izvedba izobraževanj je bila deloma podprta s strani Eko sklada, j.s.

Več informacij o izvedbi projekta si lahko preberete tukaj.


8. december 2017 - Energetska učinkovitost v javnih stavbah

V času med 6. in 7. decembrom so se predstavniki podjetja ENEKOM, na povabilo Nemške družbe za mednarodno sodelovanje GIZ, v Bosni in Hercegovini udeležili konference o energetski učinkovitosti z naslovom »Sistem energetskega menedžmenta v stavbah«. Na mednarodni konferenci so delo na področju energetske učinkovitosti v javnih stavbah predstavili predstavniki Ministrstva za rudarstvo in energetiko v Republiki Srbiji, Agencija APN in Center CEI iz Republike Hrvaške ter predstavniki mest Beograd in Banja Luka. ENEKOM je na konferenci, v sodelovanju z Občino Škofja Loka, predstavil sistem upravljanja z energijo Občine Škofja Loka ter energetski informacijski sistem ENIS za podporo sistemu upravljanja z energijo v javnih ustanovah.
 

4. oktober 2017 - XII. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v sredo, 4. oktobra 2017, na Bledu organiziralo že dvanajsto mednarodno konferenco o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE), ki se jo je udeležilo več kot 100 predstavnikov industrije in javnega sektorja iz Slovenije, Nemčije in BIH.
V uvodnem delu konference sta mag. Goran Matešić, ki v družbi Luka Koper d.d. skrbi za področje energetike, in dr. ing. Soner Emec, ki prihaja iz Tehnične univerze v Berlinu, predstavila izvedene aktivnosti na področju energetske učinkovitosti v družbi Luka Koper d.d. in spremembe ter priložnosti, ki jih prinaša industrija 4.0. 
Mag. Stane Merše z Instituta Jožef Stefan je predstavil trende gibanj porabe energentov, cen energentov in emisij v zadnjem obdobju ter projekcije gibanj le-te do leta 2050. Pri tem je izpostavil pomembnost učinkovite rabe energije ter pomembnost pravočasnega in uspešnega prestrukturiranja organizacij. O izvajanju akcijskega plana za povečanje učinkovite rabe energije v Revozu in prilagajanju na spremembe v javnem sektorju po tako imenovanem načelu industrije 4.0 sta govorila Silvo Balant iz podjetja Revoz d.d. in Srečko Trojer iz Doma upokojencev Podbrdo
Prakso uvajanja sistema upravljanja z energijo in povečanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju je predstavil predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, mag. Erik Potočar. Dr. Admir Softić, z Ministrstva za zunanjo trgovino in gospodarske odnose BIH in Goran Krstović iz GIZ GmbH pa sta pojasnila s kakšnimi izziv in priložnostmi na področju energetske učinkovitosti se srečujejo v Bosni in Hercegovini. 
Na okrogli mizi z naslovom Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju z zakonsko zahtevanim posredovanjem podatkov so sodelovali predstavniki ministrstev, občine, doma starejših in podjetja ENEKOM ter predstavili svoje izkušnje in poglede na delo na tem področju. V zaključnem delu je pomembnost strukturirane in planirane informacijske podpore sistemu upravljanja z energijo predstavila Ana Oberčkal iz podjetja ENEKOM, Edita Krajnovič iz MEDIADE pa je predstavila vizijo vpliva sprememb v industriji in družbi na bodoče delovno mesto. 
 

25. september 2017 - XII. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

Podjetje ENEKOM, d.o.o. v sredo, 4. oktobra 2017 na Bledu pripravlja že XII. strokovno konferenco za poslovne partnerje z naslovom Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije. 
Uvodna govornika na letošnji konferenci bosta mag. Goran Matešić, ki v družbi Luka Koper d.d. skrbi za energetski management in dr. Soner Emec s Tehnične univerze v Berlinu. Poleg tega bodo v okviru konference predstavljeni referenčni projekti iz industrije in s področja stavb oziroma javnega sektorja, ki s svojimi pristopi stremijo k povečanju energetske učinkovitosti.
 

28. marec 2017 - Energetska učinkovitost v industriji

V torek, 28. marca 2017 slovensko-nemška gospodarska zbornica organizira simpozij na temo energetske učinkovitosti v industriji. Na simpoziju bodo predstavljene najnovejše nemške tehnologije iz izbranih področij ter predstavljeni primeri dobre prakse in trendi na področju energetske učinkovitosti, tako v Nemčiji kot v Sloveniji. Na simpoziju bo, kot vabljeni predavatelj, sodeloval tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o.

 
 

13. marec 2017 - ENEKOM, d.o.o. pridobil certifikat Zlata bonitetna odličnost

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v letu 2016 pridobil certifikat Zlata bonitetna odličnost, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode. Zlata bonitetna ocena odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov, ki bonitetno odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje nadpovprečno varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.
 

9. januar 2017 - Obvezni energetski pregledi in ukrepi za večjo energetsko učinkovitost

V petek, 27. januarja 2017 podjetje Založba Forum Media d.o.o. pripravlja seminar z naslovom Obvezni energetski pregledi in ukrepi za večjo energetsko učinkovitost, ki je namenjen predstavnikom vodstva za sisteme upravljanja z energijo, tehničnim direktorjem in vsem, ki želijo biti seznanjeni z vsemi zakonodajnimi novostmi in doseči energetske prihranke. Z junijem 2016 je namreč začel veljati Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki za velike družbe določa izvedbo energetskega pregleda do 31. decembra 2017. Na seminarju bo, kot vabljeni predavatelj, sodeloval tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o.
 
 

 

Novice in dogodki